​Як створити ОСББ

Докладніше про переваги, порядок створення, та процедуру реєстрації ОСББ розкажуть наші фахівці з РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ ОСББ МІСТА ВІННИЦЯ.
Якщо у Вас виникли труднощі на будь-якому етапі створення або діяльності ОСББ, ласкаво просимо до нашого РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ ОСББ МІСТА ВІННИЦЯ за адресою:              вул. Келецька, 65 (приміщення прозорого офісу МКП «УК «ГОСПОДАР ЛЮКС»», 2-ий поверх), або за телефоном: +38067-430-32-26, (0432) 57-33-57.
Нагадуємо, усі послуги надаються безкоштовно.
                  Створити ОСББ.png
 ​
Розглянемо більш детальніше:
 
1.  Проведення інформаційних зборів та обрання ініціативної групи не менш як з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень Вашого будинку.
Проведення інформаційних зборів та оформлення протоколу (Документ № 5 «Зразки документів»)
Протокол ініціативної групи (Документ № 4 «Зразки документів»)
Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед співвласників.
 
2. Ініціативна група збирає наступну інформацію:
Визначити економічну доцільність щодо вибору форми управління будинком: статутними органами (самостійно), передати управління юридичній особі (управлінська компанія), змішана форма управління;
Зібрати інформацію про нежитлові приміщення будинку.
Зібрати інформацію про пільговиків, субсидії, заборгованість.
Дізнатись чи приватизовані квартири (оформлено право власності) чи відомчі тощо.
Дізнатись діючий тариф по будинку та граничний для відшкодування витрат на управління.
Зібрати інформацію про власників квартир чи нежитлових приміщень (формування реєстру співвласників: для новобудови - отримати інформацію у забудовника про співвласників або звернутись з заявою до Державного реєстратора; для не новобудови – надати інформаційний запит до державного реєстратора; у випадку надання не повної інформації від державного реєстратора, надається звернення ініціативної групи до виконавчого комітету міської ради. Міська рада передає запит до КП «ВМБТІ» (Документ № 6 «Зразки документів») із зазначенням переліку необхідної інформації; інформація від співвласників.
 
3. Підготовка ініціативною групою пакету установчих документів (Документ № 2документ №10, документ №11 «Зразки документів») та скликання установчих зборів.
 
4. Визначившись із датою проведення установчих зборів, відповідно до вимог Закон України «Про ОСББ» необхідно сповістити усіх співвласників будинку про проведення установчих зборів щодо створення ОСББ не пізніше ніж за 14 днів до дати зборів. Примітка: Для новобудов установчі збори скликаються після отримання права власності на нерухоме майно 51% власників.
Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку (список повідомлених) або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного (Документ № 8 «Зразки документів»). Також розміщується оголошення в під'їздах в місцях загального користування (Документ № 9 «Зразки документів»).
 
5. Проведення установчих зборів.
Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників. На установчих зборах також приймаються рішення щодо створення ОСББ, вибір назви, затвердження статуту, вибір уповноважених осіб для підписання Статуту, вибір членів правління та ревізійної комісії (ревізора). 
  Кожен співвласник  (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення, розташованого у багатоквартирному будинку.
У випадку відсутності кворуму, обирається комісія для проведення письмового опитування (в комісію не входять члени правління та ревізійної комісії). Письмове опитування проводиться на протязі 15 календарних днів після проведення установчих зборів (Документ № 12 «Зразки документів»). 
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.
 
6. Для проведення державної реєстрації уповноважена особа подає: нотаріально завірений статут ОСББ, підписаний головою та секретарем зборів, протокол установчих зборів прошитий, додатки до протоколу прошиваються окремо, заява про державну реєстрацію  юридичних   осіб (Документ № 13 «Зразки документів»). Протягом однієї доби державний реєстратор вносить відомості про ОСББ в реєстр юридичних осіб та видає Витягу про державну реєстрацію.